نمایش 1–12 از 434 نتیجه

آچار سر جغجغه و تخت سایز۱۰ رونیکس مدل RH-2160

۱۱۰,۰۰۰تومان

آچار یک سر جغجغه یک سر تخت سایز 10 رونیکس مدل RH-2160

 

ویژگی ها

- ساخته شده از کروم وانادیوم سخت ‌کاری شده جهت قدرت و دوام ابزار
- دارای روکشی از کروم براق جهت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- ایده آل برای فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای
- آچار جغجغه ای یک سر تخت و یک سر رینگ جهت باز و بسته کردن گستره وسیعی از پیچ ها در شرایط مختلف
- دارای مکانیزم 72 دندانه و امکان چرخش 5 درجه ای جهت ایجاد حرکتی روان تر و عملکردی بیشتر و بهتر
- دارای دقت بالای ماشین کاری در مکانیزم جغجغه ای برای عملکرد بهتر ابزار
- ایده آل برای کاربردهای مختلف و مناسب برای کار بر روی ماشین، دوچرخه، تعمیر اتومبیل ها و موتورها و لوازم خانگی
- ساخته شده مطابق با استاندارد ASME  و ANSI
- ساخت کشور تایوان

آچار سر جغجغه و تخت سایز۱۱ رونیکس مدل RH-2161

۱۱۵,۰۰۰تومان

آچار یک سر جغجغه یک سر تخت سایز 11 رونیکس مدل RH-2161

 

ویژگی ها

- ساخته شده از کروم وانادیوم سخت ‌کاری شده جهت قدرت و دوام ابزار
- دارای روکشی از کروم براق جهت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- ایده آل برای فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای
- آچار جغجغه ای یک سر تخت و یک سر رینگ جهت باز و بسته کردن گستره وسیعی از پیچ ها در شرایط مختلف
- دارای مکانیزم 72 دندانه و امکان چرخش 5 درجه ای جهت ایجاد حرکتی روان تر و عملکردی بیشتر و بهتر
- دارای دقت بالای ماشین کاری در مکانیزم جغجغه ای برای عملکرد بهتر ابزار
- ایده آل برای کاربردهای مختلف و مناسب برای کار بر روی ماشین، دوچرخه، تعمیر اتومبیل ها و موتورها و لوازم خانگی
- ساخته شده مطابق با استاندارد ASME  و ANSI
- ساخت کشور تایوان

آچار سر جغجغه و تخت سایز۱۲ رونیکس مدل RH-2162

۱۲۲,۰۰۰تومان

آچار یک سر جغجغه یک سر تخت سایز 12 رونیکس مدل RH-2162

 

ویژگی ها

- ساخته شده از کروم وانادیوم سخت ‌کاری شده جهت قدرت و دوام ابزار
- دارای روکشی از کروم براق جهت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- ایده آل برای فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای
- آچار جغجغه ای یک سر تخت و یک سر رینگ جهت باز و بسته کردن گستره وسیعی از پیچ ها در شرایط مختلف
- دارای مکانیزم 72 دندانه و امکان چرخش 5 درجه ای جهت ایجاد حرکتی روان تر و عملکردی بیشتر و بهتر
- دارای دقت بالای ماشین کاری در مکانیزم جغجغه ای برای عملکرد بهتر ابزار
- ایده آل برای کاربردهای مختلف و مناسب برای کار بر روی ماشین، دوچرخه، تعمیر اتومبیل ها و موتورها و لوازم خانگی
- ساخته شده مطابق با استاندارد ASME  و ANSI
- ساخت کشور تایوان

آچار سر جغجغه و تخت سایز۱۳ رونیکس مدل RH-2163

۱۳۱,۰۰۰تومان

آچار یک سر جغجغه یک سر تخت سایز 13 رونیکس مدل RH-2163

 

ویژگی ها

- ساخته شده از کروم وانادیوم سخت ‌کاری شده جهت قدرت و دوام ابزار
- دارای روکشی از کروم براق جهت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- ایده آل برای فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای
- آچار جغجغه ای یک سر تخت و یک سر رینگ جهت باز و بسته کردن گستره وسیعی از پیچ ها در شرایط مختلف
- دارای مکانیزم 72 دندانه و امکان چرخش 5 درجه ای جهت ایجاد حرکتی روان تر و عملکردی بیشتر و بهتر
- دارای دقت بالای ماشین کاری در مکانیزم جغجغه ای برای عملکرد بهتر ابزار
- ایده آل برای کاربردهای مختلف و مناسب برای کار بر روی ماشین، دوچرخه، تعمیر اتومبیل ها و موتورها و لوازم خانگی
- ساخته شده مطابق با استاندارد ASME  و ANSI
- ساخت کشور تایوان

آچار سر جغجغه و تخت سایز۱۴ رونیکس مدل RH-2164

۱۳۶,۰۰۰تومان

آچار یک سر جغجغه یک سر تخت سایز 14 رونیکس مدل RH-2164

 

ویژگی ها

- ساخته شده از کروم وانادیوم سخت ‌کاری شده جهت قدرت و دوام ابزار
- دارای روکشی از کروم براق جهت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- ایده آل برای فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای
- آچار جغجغه ای یک سر تخت و یک سر رینگ جهت باز و بسته کردن گستره وسیعی از پیچ ها در شرایط مختلف
- دارای مکانیزم 72 دندانه و امکان چرخش 5 درجه ای جهت ایجاد حرکتی روان تر و عملکردی بیشتر و بهتر
- دارای دقت بالای ماشین کاری در مکانیزم جغجغه ای برای عملکرد بهتر ابزار
- ایده آل برای کاربردهای مختلف و مناسب برای کار بر روی ماشین، دوچرخه، تعمیر اتومبیل ها و موتورها و لوازم خانگی
- ساخته شده مطابق با استاندارد ASME  و ANSI
- ساخت کشور تایوان

آچار سر جغجغه و تخت سایز۱۵ رونیکس مدل RH-2165

۱۴۰,۰۰۰تومان

آچار یک سر جغجغه یک سر تخت سایز 15 رونیکس مدل RH-2165

 

ویژگی ها

- ساخته شده از کروم وانادیوم سخت ‌کاری شده جهت قدرت و دوام ابزار
- دارای روکشی از کروم براق جهت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- ایده آل برای فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای
- آچار جغجغه ای یک سر تخت و یک سر رینگ جهت باز و بسته کردن گستره وسیعی از پیچ ها در شرایط مختلف
- دارای مکانیزم 72 دندانه و امکان چرخش 5 درجه ای جهت ایجاد حرکتی روان تر و عملکردی بیشتر و بهتر
- دارای دقت بالای ماشین کاری در مکانیزم جغجغه ای برای عملکرد بهتر ابزار
- ایده آل برای کاربردهای مختلف و مناسب برای کار بر روی ماشین، دوچرخه، تعمیر اتومبیل ها و موتورها و لوازم خانگی
- ساخته شده مطابق با استاندارد ASME  و ANSI
- ساخت کشور تایوان

آچار سر جغجغه و تخت سایز۱۶ رونیکس مدل RH-2166

۱۵۱,۰۰۰تومان

آچار یک سر جغجغه یک سر تخت سایز 16 رونیکس مدل RH-2166

 

ویژگی ها

- ساخته شده از کروم وانادیوم سخت ‌کاری شده جهت قدرت و دوام ابزار
- دارای روکشی از کروم براق جهت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- ایده آل برای فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای
- آچار جغجغه ای یک سر تخت و یک سر رینگ جهت باز و بسته کردن گستره وسیعی از پیچ ها در شرایط مختلف
- دارای مکانیزم 72 دندانه و امکان چرخش 5 درجه ای جهت ایجاد حرکتی روان تر و عملکردی بیشتر و بهتر
- دارای دقت بالای ماشین کاری در مکانیزم جغجغه ای برای عملکرد بهتر ابزار
- ایده آل برای کاربردهای مختلف و مناسب برای کار بر روی ماشین، دوچرخه، تعمیر اتومبیل ها و موتورها و لوازم خانگی
- ساخته شده مطابق با استاندارد ASME  و ANSI
- ساخت کشور تایوان

آچار سر جغجغه و تخت سایز۱۷ رونیکس مدل RH-2167

۱۶۵,۰۰۰تومان

آچار یک سر جغجغه یک سر تخت سایز 17 رونیکس مدل RH-2167

 

ویژگی ها

- ساخته شده از کروم وانادیوم سخت ‌کاری شده جهت قدرت و دوام ابزار
- دارای روکشی از کروم براق جهت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- ایده آل برای فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای
- آچار جغجغه ای یک سر تخت و یک سر رینگ جهت باز و بسته کردن گستره وسیعی از پیچ ها در شرایط مختلف
- دارای مکانیزم 72 دندانه و امکان چرخش 5 درجه ای جهت ایجاد حرکتی روان تر و عملکردی بیشتر و بهتر
- دارای دقت بالای ماشین کاری در مکانیزم جغجغه ای برای عملکرد بهتر ابزار
- ایده آل برای کاربردهای مختلف و مناسب برای کار بر روی ماشین، دوچرخه، تعمیر اتومبیل ها و موتورها و لوازم خانگی
- ساخته شده مطابق با استاندارد ASME  و ANSI
- ساخت کشور تایوان

آچار سر جغجغه و تخت سایز۱۹ رونیکس مدل RH-2169

۱۸۵,۰۰۰تومان

آچار یک سر جغجغه یک سر تخت سایز 19 رونیکس مدل RH-2169

 

ویژگی ها

- ساخته شده از کروم وانادیوم سخت ‌کاری شده جهت قدرت و دوام ابزار
- دارای روکشی از کروم براق جهت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- ایده آل برای فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای
- آچار جغجغه ای یک سر تخت و یک سر رینگ جهت باز و بسته کردن گستره وسیعی از پیچ ها در شرایط مختلف
- دارای مکانیزم 72 دندانه و امکان چرخش 5 درجه ای جهت ایجاد حرکتی روان تر و عملکردی بیشتر و بهتر
- دارای دقت بالای ماشین کاری در مکانیزم جغجغه ای برای عملکرد بهتر ابزار
- ایده آل برای کاربردهای مختلف و مناسب برای کار بر روی ماشین، دوچرخه، تعمیر اتومبیل ها و موتورها و لوازم خانگی
- ساخته شده مطابق با استاندارد ASME  و ANSI
- ساخت کشور تایوان

آچار فرانسه ۱۰ اینچ لیبرا رونیکس مدل RH-2403

۲۱۸,۰۰۰تومان

آچار فرانسه 10 اینچ لیبرا رونیکس مدل RH-2403

 

ویژگی ها

 
- تولید شده از فلز با کیفیت با تضمین قدرت و دوام بالا
- طراحی پیشرفته برای انجام کارهای متنوع در عین راحتی
- فک‌های قوی با دوام بسیار بالا جهت ایجاد کارایی بهینه و فشار مناسب روی قطعه کار
- طراحی ارگونومیک جهت جلوگیری از خستگی دست کاربر و تسلط بالای آن
- دارای دسته‌ای با مقاومت بالا جهت استفاده های طولانی مدت
- تنظیم دقیق فک‌ها برای دربرگرفتن پیچ‌ها، مهره‌ها و وسایل گوناگون با اندازه‌های متفاوت
- پیچ تنظیم فک متحرک با بالاترین دقت و کیفیت
- قابلیت درجه بندی بر اساس سانتیمتر و اینچ در هر دو طرف
- تولید شده طبق استاندارد ANSI