نمایش دادن همه 4 نتیجه

قفل کتابی آهنی ۸۴ میلیمتر با کلید آهنی رونیکس مدل RH-4291

قفل کتابی آهنی 84 میلیمتر با کلید آهنی رونیکس مدل RH-4291

 

ویژگی ها

دارای بدنه سخت دارای 5 کلید کامپیوتری دارای سیلندر تمام برنجی قفل خودکار بدون نیاز به کلید مقاوم در برابر ضربه، فشار و سایش قابلیت جاگذاری کلید به صورت دو طرفه دارای میله (زبانه) ایمن و مستحکم به قطر 14 میلی ورودی کلید و خروجی زبانه در یک سو جهت سهولت استفاده تولید شده از مواد با کیفت خوب و ماشین های با دقت بالا

قفل کتابی آهنی ۸۴ میلیمتر با کلید برنجی رونیکس مدل RH-4290

قفل کتابی آهنی 84 میلیمتر با کلید برنجی رونیکس مدل RH-4290

 

ویژگی ها

دارای بدنه سخت دارای 5 کلید کامپیوتری دارای سیلندر تمام برنجی قفل خودکار بدون نیاز به کلید مقاوم در برابر ضربه، فشار و سایش قابلیت جاگذاری کلید به صورت دو طرفه دارای میله (زبانه) ایمن و مستحکم به قطر 14 میلی ورودی کلید و خروجی زبانه در یک سو جهت سهولت استفاده تولید شده از مواد با کیفت خوب و ماشین های با دقت بالا

قفل کتابی آهنی ۹۴میلیمتر با کلید آهنی رونیکس مدل RH-4293

قفل کتابی آهنی 94میلیمتر با کلید آهنی رونیکس مدل RH-4293

 

ویژگی ها

دارای بدنه سخت دارای 5 کلید کامپیوتری دارای سیلندر تمام برنجی قفل خودکار بدون نیاز به کلید مقاوم در برابر ضربه، فشار و سایش قابلیت جاگذاری کلید به صورت دو طرفه دارای میله (زبانه) ایمن و مستحکم به قطر 14 میلی ورودی کلید و خروجی زبانه در یک سو جهت سهولت استفاده تولید شده از مواد با کیفت خوب و ماشین های با دقت بالا

قفل کتابی آهنی ۹۴میلیمتر با کلید برنجی رونیکس مدل RH-4292

قفل کتابی آهنی 94میلیمتر با کلید برنجی رونیکس مدل RH-4292

 

ویژگی ها

دارای بدنه سخت دارای 5 کلید کامپیوتری دارای سیلندر تمام برنجی قفل خودکار بدون نیاز به کلید مقاوم در برابر ضربه، فشار و سایش قابلیت جاگذاری کلید به صورت دو طرفه دارای میله (زبانه) ایمن و مستحکم به قطر 14 میلی ورودی کلید و خروجی زبانه در یک سو جهت سهولت استفاده تولید شده از مواد با کیفت خوب و ماشین های با دقت بالا