نمایش دادن همه 11 نتیجه

قلم نوک پهن پنج شیار ۲۵*۴۰۰*۱۸ رونیکس مدل RH-5021

۱۰۵,۰۰۰تومان

قلم نوک پهن پنج شیار 25*400*18 رونیکس مدل RH-5021

 

ویژگی ها

-قلم پنج شیار SDS MAX مناسب برای بتن‌کن‌ها و چکش‌های تخریب
-ساخته شده از فولاد باکیفیت فورج شده و سختکاری شده در درجه حرارت بالا برای حداکثر مقاومت و دوام
-دارای طراحی مخصوص در نوک قلم و اندازه بزرگ بدنه به منظور قلمکاری سریع، با دقت و کار به طور مستمر
- قابل استفاده برای کاربری‌های مختلف تخریب
-طراحی شده برای استفاده در سطوحی مانند بتن، کاشی، سنگ، بلوک، آجر و...

قلم نوک پهن پنج شیار ۵۰*۴۰۰*۱۸ رونیکس مدل RH-5022

۱۲۰,۰۰۰تومان

قلم نوک پهن پنج شیار 50*400*18 رونیکس مدل RH-5022

 

ویژگی ها

-قلم پنج شیار SDS MAX مناسب برای بتن‌کن‌ها و چکش‌های تخریب
-ساخته شده از فولاد باکیفیت فورج شده و سختکاری شده در درجه حرارت بالا برای حداکثر مقاومت و دوام
-دارای طراحی مخصوص در نوک قلم و اندازه بزرگ بدنه به منظور قلمکاری سریع، با دقت و کار به طور مستمر
- قابل استفاده برای کاربری‌های مختلف تخریب
-طراحی شده برای استفاده در سطوحی مانند بتن، کاشی، سنگ، بلوک، آجر و...

قلم نوک پهن چهار شیار ۲۵*۲۵۰*۱۴ رونیکس مدل RH-5024

۵۳,۰۰۰تومان

قلم نوک پهن چهار شیار 25*250*14 رونیکس مدل RH-5024

 

ویژگی ها

-قلم چهار شیار SDS Plus (14 میلی‌متر) مناسب برای بتن‌کن‌ها و چکش‌های تخریب
-ساخته شده از فولاد باکیفیت فورج شده و سختکاری شده در درجه حرارت بالا برای حداکثر مقاومت و دوام
-دارای طراحی مخصوص در نوک قلم و اندازه بزرگ بدنه به منظور تخریب سریع، با دقت و کار به طور مستمر
- قابل استفاده برای کاربری‌های مختلف تخریب
-طراحی شده برای استفاده در سطوحی مانند بتن، کاشی، سنگ، بلوک، آجر و...

قلم نوک پهن چهار شیار ۵۰*۲۵۰*۱۴ رونیکس مدل RH-5025

۶۰,۰۰۰تومان

قلم نوک پهن چهار شیار 50*250*14 رونیکس مدل RH-5025

 

ویژگی ها

-قلم چهار شیار SDS Plus (14 میلی‌متر) مناسب برای بتن‌کن‌ها و چکش‌های تخریب
-ساخته شده از فولاد باکیفیت فورج شده و سختکاری شده در درجه حرارت بالا برای حداکثر مقاومت و دوام
-دارای طراحی مخصوص در نوک قلم و اندازه بزرگ بدنه به منظور تخریب سریع، با دقت و کار به طور مستمر
- قابل استفاده برای کاربری‌های مختلف تخریب
-طراحی شده برای استفاده در سطوحی مانند بتن، کاشی، سنگ، بلوک، آجر و...

قلم نوک پهن شش گوش ۲۵*۴۰۰*۱۷ رونیکس مدل RH-5027

۱۰۸,۰۰۰تومان

قلم نوک پهن شش گوش 25*400*17 رونیکس مدل RH-5027

 

ویژگی ها

-کاربری آسان و سرعت بالا
-تولید شده بر اساس استانداردهای سختی سنجی
- قابل استفاده برای کاربری‌های مختلف تخریب
-طراحی شده برای استفاده در سطوحی مانند بتن، کاشی، سنگ، بلوک، آجر و...
-مناسب اتصال به چکش های تخریب با نوع ابزارگیر شش گوش

قلم نوک پهن شش گوش ۳۰*۴۰۰*۳۰ رونیکس مدل RH-5019

۲۴۰,۰۰۰تومان

قلم نوک پهن شش گوش 30*400*30 رونیکس مدل RH-5019

 

ویژگی ها

-ساخته شده از فولاد باکیفیت فورج شده و سختکاری شده در درجه حرارت بالا برای حداکثر مقاومت و دوام
-کاربری آسان و سرعت بالا
-تولید شده بر اساس استانداردهای سختی سنجی
- قابل استفاده برای کاربری‌های مختلف تخریب
-طراحی شده برای استفاده در سطوحی مانند بتن، کاشی، سنگ، بلوک، آجر و...
-مناسب اتصال به چکش های تخریب با نوع ابزارگیر شش گوش

قلم نوک پهن شش گوش ۵۰*۴۰۰*۱۷ رونیکس مدل RH-5028

۱۲۸,۰۰۰تومان

قلم نوک پهن شش گوش 50*400*17 رونیکس مدل RH-5028

 

ویژگی ها

-کاربری آسان و سرعت بالا
-تولید شده بر اساس استانداردهای سختی سنجی
- قابل استفاده برای کاربری‌های مختلف تخریب
-طراحی شده برای استفاده در سطوحی مانند بتن، کاشی، سنگ، بلوک، آجر و...
-مناسب اتصال به چکش های تخریب با نوع ابزارگیر شش گوش

قلم نوک تیز پنج شیار ۴۰۰*۱۸ رونیکس مدل RH-5020

۱۰۳,۰۰۰تومان

قلم نوک تیز پنج شیار 400*18 رونیکس مدل RH-5020

 

ویژگی ها

-قلم پنج شیار SDS MAX مناسب برای بتن‌کن‌ها و چکش‌های تخریب
-ساخته شده از فولاد باکیفیت فورج شده و سختکاری شده در درجه حرارت بالا برای حداکثر مقاومت و دوام
-دارای طراحی مخصوص در نوک قلم و اندازه بزرگ بدنه به منظور قلمکاری سریع، با دقت و کار به طور مستمر
- قابل استفاده برای کاربری‌های مختلف تخریب
-طراحی شده برای استفاده در سطوحی مانند بتن، کاشی، سنگ، بلوک، آجر و...

قلم نوک تیز چهار شیار ۲۵۰*۱۴ رونیکس مدل RH-5023

۴۳,۰۰۰تومان

قلم نوک تیز چهار شیار 250*14 رونیکس مدل RH-5023

 

ویژگی ها

-قلم چهار شیار SDS Plus (14 میلی‌متر) مناسب برای بتن‌کن‌ها و چکش‌های تخریب
-ساخته شده از فولاد باکیفیت فورج شده و سختکاری شده در درجه حرارت بالا برای حداکثر مقاومت و دوام
-دارای طراحی مخصوص در نوک قلم و اندازه بزرگ بدنه به منظور تخریب سریع، با دقت و کار به طور مستمر
- قابل استفاده برای کاربری‌های مختلف تخریب
-طراحی شده برای استفاده در سطوحی مانند بتن، کاشی، سنگ، بلوک، آجر و...

قلم نوک تیز شش گوش ۴۰۰*۱۷ رونیکس مدل RH-5026

۱۰۰,۰۰۰تومان

قلم نوک تیز شش گوش 400*17 رونیکس مدل RH-5026

 

ویژگی ها

-ساخته شده از فولاد باکیفیت فورج شده و سختکاری شده در درجه حرارت بالا برای حداکثر مقاومت و دوام
-کاربری آسان و سرعت بالا
-تولید شده بر اساس استانداردهای سختی سنجی
- قابل استفاده برای کاربری‌های مختلف تخری
-طراحی شده برای استفاده در سطوحی مانند بتن، کاشی، سنگ، بلوک، آجر و...
-مناسب اتصال به چکش های تخریب با نوع ابزارگیر شش گوش

قلم نوک تیز شش گوش ۴۰۰*۳۰ رونیکس مدل RH-5018

۲۴۰,۰۰۰تومان

قلم نوک تیز شش گوش 400*30 رونیکس مدل RH-5018

 

ویژگی ها

-ساخته شده از فولاد باکیفیت فورج شده و سختکاری شده در درجه حرارت بالا برای حداکثر مقاومت و دوام
-کاربری آسان و سرعت بالا
-تولید شده بر اساس استانداردهای سختی سنجی
- قابل استفاده برای کاربری‌های مختلف تخریب
-طراحی شده برای استفاده در سطوحی مانند بتن، کاشی، سنگ، بلوک، آجر و...
-مناسب اتصال به چکش های تخریب با نوع ابزارگیر شش گوش